sunnuntai 9. huhtikuuta 2017


TAPAHTUMAMARKKINOINTI

Tapahtumamarkkinoinnilla tarkoitetaan markkinoinnin tyyppiä jolla maksimoidaan tapahtuman osallistujamäärää.  Tapahtumamarkkinoinnilla halutaan tapahtuman lisäksi markkinoida jotain tiettyä yritystä.  Nykyään tapahtumamarkkinointi tapahtuu enemmän somessa kuin konkreettisissa lapuissa ja julisteissa.  Tapahtumamarkkinointiin kuuluu mikä tahansa markkinoinnin muoto.

Imago - yrityksen antama kuva itsestään asiakkaille. 
Samalla tavalla kuin ihminen luo itsestään tietynlaisen imagon, yritys luo itselleen imagon työnsä jäljen perusteella. 

Brändi - tavaramerkin ympärille muodostunut positiivinen maine.
Brändin arvo muodostuu nimen tai logon tunnettavuudesta, asiakkaiden merkkiuskollisuudesta, brändin mukanaan tuomasta laadun tunteesta ja brändiin liitetyistä mielikuvista. Brändi voidaan nähdä eräänlaiseksi yhteenvedoksi tuotteen tai palvelun sisällöstä tai identiteetistä. Median näkökulmasta brändi tekee tuotteesta houkuttelevan ja lupaa laatua. Onnistunut ja tunnettu brändi luo tuotteelle lisäarvoa ja vahvistaa käyttäjänsä identiteettiä.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti